VLOT! stelt deze website ter beschikking zodat je op een snelle manier kennis kan maken met de dynamische werking van de school. Het is een element dat deel uitmaakt van onze externe communicatiestrategie. Voor de interne communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers wordt het platform Smartschool gehanteerd.

Onze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
De informatie van de website mag op geen enkele manier gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Zo is het absoluut ten strengste verboden om het logo en de baseline te gebruiken. Iemand die toch informatie van de website wenst te gebruiken, richt hiervoor een gemotiveerd schrijven naar VLOT!, ter attentie van de verantwoordelijke ‘externe communicatie’.

De werkgroep website besteedt de nodige zorg aan de uitbouw van deze website en de informatie die erop komt. De informatie wordt geregeld gecontroleerd op juistheid, maar dit  neemt niet weg dat informatie af en toe gedateerd kan zijn (omwille van bijvoorbeeld recente onderwijswetgeving, …).

In het kader van het ruimer netwerk waarin het VLOT! meewerkt worden hyperlinks voorzien naar sites van partnerorganisaties. Het is echter niet mogelijk om systematisch de juistheid van de info op deze websites te checken.
VLOT! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website.

Wanneer VLOT! langs deze website gegevens van jou ontvangt, dan worden deze opgenomen in onze bestanden. Conform de wet over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je persoonlijke gegevens te raadplegen en desgevallend te wijzigen. Dit kan na eenvoudige contactname met de school.