VLOT! garandeert jou in al haar scholen een kwalitatief hoogstaande opleiding

 • een hoog niveau aan theoretische, technische en praktische vorming
 • onderlinge uitwisseling van ervaring en expertise met de basisscholen om de overstap naar een VLOT!-school goed te laten verlopen
 • een gunstig pedagogisch klimaat voor maximale leerwinst
 • openheid voor innovatieve methoden en technieken
 • een ruim aanbod aan specialisatiejaren voor +18-jarigen
 • een optimale voorbereiding op hoger en universitair onderwijs of op een plaats op de arbeidsmarkt

VLOT! laat jou je eigen talenten ontdekken en ontplooien, dankzij een breed en eigentijds studieaanbod in een lokaal verankerde scholengroep

 • in het gevarieerd studieaanbod van VLOT! vindt elke jongere de weg naar een gepaste studierichting
 • dankzij de uitstekende samenwerking in de scholengroep optimaliseert VLOT! de doorstroming tussen de verschillende studierichtingen

VLOT! vormt jou tot een ondernemende, maatschappelijk bewuste en kritische persoonlijkheid

 • ruimte voor dynamiek en creativiteit
 • een uitgebreid aanbod aan cultuur, sport, maatschappelijk engagement en christelijke levensvisie
 • projectwerking rond maatschappelijke thema’s
 • flexibele afspraken voor individuele prestaties in sport, cultuur e.a.
 • deelname aan schooloverstijgende wedstrijden (cultuur, sport, talen, wiskunde, wetenschappen en techniek, economie …)
 • gelegenheid voor de laatstejaars om een jaar te studeren in het buitenland

VLOT! ondersteunt jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven

 • uitgebreide studiekeuzebegeleiding om alle leerlingen met hun specifieke voorkennis en leermotivatie maximale kansen te geven
 • zorgzame ondersteuning van elke leerling in zijn leer- en leeftraject
 • bij individuele noden ook in samenwerking met externe partners
 • aandacht voor een doeltreffende leer- en leefomgeving door continu te investeren in de infrastructuur
 • uitstippelen van individuele trajecten voor buitenlandse leerlingen

VLOT! voert met jou, je ouders, begeleiders en leraren een open communicatie

 • eerlijk, positief, realistisch, motiverend en toekomstgericht
 • gericht op het welbevinden van ouders, leerlingen en personeel
 • openstaand voor elke suggestie met het oog op het optimaliseren van haar werking

VLOT! is ook voor jou zelfstandig te bereiken

 • de VLOT!-scholen in Lokeren zijn vanuit elke stad of regio verrassend goed bereikbaar met de trein, bus of fiets
 • de schoolbus bedient de VLOT!-school in Eksaarde