Scholengemeenschap

De VLOT!-scholen maken deel uit van de scholengemeenschap Scholen aan de Durme.

CLB

Voor de ondersteuning van de ouders en leerkrachten en de begeleiding van de jongere in zijn leer- en leeftraject kunnen de VLOT!-scholen rekenen op de expertise van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in Lokeren.

Basisscholen

De VLOT!-scholen onderhouden nauwe contacten met de basisscholen van Lokeren, Eksaarde, Heiende, Waasmunster, Overmere, Kalken, Berlare, Zeveneken, Beervelde, Moerbeke, Belsele, Sinaai en Zele om voor een vlotte doorstroming naar het secundair onderwijs

  • de inhoud van de vakken op elkaar af te stemmen
  • informatie uit te wisselen over de verschillende studierichtingen
  • de leerlingen van het 6e leerjaar klasbezoeken en VLOT!-dagen aan te bieden
  • doe-koffers rond STEM en techniek ter beschikking te stellen
  • specifieke begeleiding te continueren

Hoger onderwijs

De VLOT!-scholen onderhouden nauwe contacten met de hogescholen en universiteiten:

  • opvolgen van de studieresultaten van de oud-leerlingen
  • informatie door hogescholen en universiteiten voor ouders en studenten
  • deelname van leraren aan specifieke overlegmomenten met professoren
  • laatstejaars maken kennis met universiteiten en hogescholen

Onze sponsors van de LEGO Innovation Studio

Onze oprechte dank aan

Rotary Lokeren voor de jaarlijkse organisatie van de beroepenactie voor onze laatstejaars en de prijzen voor de meest verdienstelijke tso-/bso-leerling

DVV voor de sponsoring van de veiligheidshesjes voor onze eerstejaars.