• Voorzien jullie extra maatregelen voor kinderen met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie?

De aanpak van een aantal leerproblemen is reeds opgenomen binnen de basiszorg.
Tijdens het intakegesprek zal samen met de ouder(s) en het kind besproken worden welke extra zorgen de leerling nodig heeft. Op basis hiervan zal de school bekijken hoe we, binnen het zorgcontinuüm, al dan niet met externe hulpverlening verder op stap gaan met de leerling.

  • Kan mijn kind kiezen tussen aso, tso of bso?

In de brede eerste graad spreken we niet over aso, tso of bso. Er is enkel nog sprake van een A-stroom en een B-stroom.
De leerlingen die naar de B-stroom gaan, zijn leerlingen die op het einde van het vorige schooljaar geen getuigschrift van het basisonderwijs ontvingen. Alle andere leerlingen starten in de A-stroom. Uiteraard zullen we binnen de A-stroom ook differentiëren (verdiepen en remediëren).

  • Hoe verloopt het inschrijven en het digitaal aanmelden?

Je zal digitaal kunnen aanmelden van 1 april (10 uur) tot en met 26 april (16 uur). Dit zal gebeuren via een digitaal aanmeldsysteem. De stad Lokeren bezorgt hierover info via alle Lokerse basisscholen en op dinsdagavond 19 maart geeft men ’s avonds hierover meer uitleg in het stedelijk Sport- en jeugdcomplex in Lokeren. Vanuit VLOT! zullen we ook de ouders die dat wensen, heel graag persoonlijk helpen bij het aanmelden.

  • Krijgen kinderen uit Lokeren voorrang bij de inschrijvingen?

Het is niet zo dat kinderen uit Lokeren voorrang hebben. De groepen die voorrang hebben, zijn de kinderen van personeelsleden en de broers en zussen van kinderen die momenteel al in VLOT! schoollopen.

  • Maandag 22 januari was er een infoavond waar wij jammer genoeg niet aanwezig konden zijn. Wij hebben wel interesse en zouden graag hierover toch nog meer informatie ontvangen. Is dat mogelijk?

Dat kan zeker. Je kan telefonisch een afspraak maken om op een van de campussen de nodige informatie te krijgen.
Uiteraard ben je ook welkom op een van de volgende infomomenten.

  • Zijn er nog extra infomomenten voorzien?

De opendeurdagen voor de eerstejaars vinden plaats op zaterdag 30 maart van 13 u. tot 17 u. in campus Sint-Teresia te Eksaarde en in campus Sint-Laurentius te Lokeren. Je zal hier meer info kunnen verkrijgen over het eerste jaar. Er is ook nog een infoavond voorzien georganiseerd door de stad Lokeren op dinsdag 19 maart om 19.30 u. in het stedelijk Sport- en jeugdcomplex te Lokeren waar de VLOT!-scholen ook zullen aanwezig zijn. De informatie i.v.m. het eerste jaar vind je ook op volgende link:
http://www.vlot.be/wp-content/uploads/2019/01/2018_1632_3luik_folder_lr.pdf