• Voorzien jullie extra maatregelen voor kinderen met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie?

De aanpak van een aantal leerproblemen is reeds opgenomen binnen de basiszorg.
Tijdens het intakegesprek zal samen met de ouder(s) en het kind besproken worden welke extra zorgen de leerling nodig heeft. Op basis hiervan zal de school bekijken hoe we, binnen het zorgcontinuüm, al dan niet met externe hulpverlening verder op stap gaan met de leerling.

  • Kan mijn kind kiezen tussen aso, tso of bso?

In de brede eerste graad spreken we niet over aso, tso of bso. Er is enkel nog sprake van een A-stroom en een B-stroom.
De leerlingen die naar de B-stroom gaan, zijn leerlingen die op het einde van het vorige schooljaar geen getuigschrift van het basisonderwijs ontvingen. Alle andere leerlingen starten in de A-stroom. Uiteraard zullen we binnen de A-stroom ook differentiëren (verdiepen en remediëren).

  • Hoe verloopt het inschrijven en het digitaal aanmelden?

Je zal digitaal kunnen aanmelden van 1 april (10 uur) tot en met 26 april (16 uur). Dit zal gebeuren via een digitaal aanmeldsysteem. De stad Lokeren bezorgt hierover info via alle Lokerse basisscholen en op dinsdagavond 19 maart geeft men ’s avonds hierover meer uitleg in het stedelijk Sport- en jeugdcomplex in Lokeren. Vanuit VLOT! zullen we ook de ouders die dat wensen, heel graag persoonlijk helpen bij het aanmelden.

  • Krijgen kinderen uit Lokeren voorrang bij de inschrijvingen?

Het is niet zo dat kinderen uit Lokeren voorrang hebben. De groepen die voorrang hebben, zijn de kinderen van personeelsleden en de broers en zussen van kinderen die momenteel al in VLOT! schoollopen.

  • Maandag 22 januari was er een infoavond waar wij jammer genoeg niet aanwezig konden zijn. Wij hebben wel interesse en zouden graag hierover toch nog meer informatie ontvangen. Is dat mogelijk?

Dat kan zeker. Je kan telefonisch een afspraak maken om op een van de campussen de nodige informatie te krijgen.
Uiteraard ben je ook welkom op een van de volgende infomomenten.

  • Zijn er nog extra infomomenten voorzien?

De opendeurdagen voor de eerstejaars vinden plaats op zaterdag 30 maart van 13 u. tot 17 u. in campus Sint-Teresia te Eksaarde en in campus Sint-Laurentius te Lokeren. Je zal hier meer info kunnen verkrijgen over het eerste jaar. Er is ook nog een infoavond voorzien georganiseerd door de stad Lokeren op dinsdag 19 maart om 19.30 u. in het stedelijk Sport- en jeugdcomplex te Lokeren waar de VLOT!-scholen ook zullen aanwezig zijn. De informatie i.v.m. het eerste jaar vind je ook op volgende link:
http://www.vlot.be/wp-content/uploads/2019/01/2018_1632_3luik_folder_lr.pdf

  • Hoe worden STEM-technieken ingevuld? Welke vakken krijgen de leerlingen hierin te verwerken?

Op de VLOT!-scholen kunnen leerlingen uit het eerste jaar van de A-stroom een deel van hun lessentabel zelf bepalen. Ze kunnen kiezen voor 4u. Latijn, 4u. STEM-technieken of een combinatie van telkens 2u. economie, moderne talen, sport (enkel op Campus Sint-Teresia), sociale wetenschappen, STEM-technieken (enkel op Campus CREO) of STEM-wetenschappen.

Als uw zoon of dochter gaat voor STEM-technieken kan dat dus voor 4 of 2 lestijden per week. Tijdens deze uren zullen steeds verbanden gelegd worden tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde. We hanteren met andere woorden een interdisciplinaire aanpak, en integreren ook andere vakgebieden binnen deze aanpak. De lessen zullen opgebouwd worden vanuit een aantal projecten. Zo’n STEM-project vertrekt steeds vanuit een probleemstelling. De leerlingen gaan op dat moment een probleem of behoefte formuleren. Dat zou kunnen zijn dat het in een bepaalde ruimte te donker is om goed te kunnen zien. Daarna wordt er gezocht naar juiste oplossingen. Mogelijke oplossingen zijn: kaarsen, een tafellamp, dakramen,… Eens de keuze bijvoorbeeld op het maken van een tafellamp is gevallen, worden de juiste materialen onder de loep gehouden. Maken we deze lamp van hout, plastic of metaal? En wat voor soort lamp gebruiken we (TL-lamp, gloeilamp, LED-lamp, hallogeenspot,…)? Tijdens de volgende fase wordt het beste idee uitgewerkt om daarna over te gaan tot de uitvoering van een prototype. De leerlingen gaan nu een tafellamp ontwerpen en dat ontwerp ook realiseren. Dat kan met een lasersnijder, snijbrander, freesmachine … In een laatste fase wordt het resultaat getest en eventueel verbeterd.
De lesinhoud van 2u. of 4u. STEM-technieken zullen uiteraard in dezelfde lijn liggen. Al zullen er bij de 4u. meer en ook uitdagender projecten worden uitgewerkt.

Op zaterdag 30 maart houden we op campus Sint-Laurentius en Sint-Teresia een opendeurdag van 13 u. tot 17 u. waar we je meer uitleg kunnen geven op welke manier VLOT! omgaat met de brede eerste graad.

  • Wat is het verschil tussen STEM-technieken en STEM-wetenschappen?

Onze opleidingen van STEM bieden we op 2 verschillende manieren aan. In het tweede jaar bieden we de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken aan. Ondanks grote overlap, kunnen we het verschil tussen deze opties als volgt omschrijven.
Wanneer we de leerlingen projectmatig laten werken in STEM-wetenschappen, dan zal de wetenschappelijke en eerder theoretische invalshoek belangrijker zijn. De onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zullen hier eerder vanuit de wetenschappen vertrekken.
Bij STEM-technieken zal de focus eerder liggen op de benadering van de probleemstelling vanuit de technologie. De praktische uitvoering van een ontwerp naar aanleiding van het onderzoek zal hier de focus zijn.

Op 30 maart houden we op campus Sint-Laurentius en campus Sint-Teresia (Eksaarde) in de namiddag van 13 u. tot 17 u. een opendeurdag. Hier kunnen we je meer uitleg geven over het aanbod van VLOT! en onze visie op een brede eerste graad.

  • Onze zoon/dochter houdt van sport. Daarom zouden we in 1A in de uren differentiatie voor sport kiezen en in 2A voor de basisoptie sport gaan. Is er in de tweede en derde graad een vervolgtraject voorzien?

 Het is inderdaad zo dat in VLOT! campus Sint-Teresia in Eksaarde de leerlingen in het eerste jaar kunnen kiezen voor 2 uren Sport in de uren differentiatie en voor 5 uren Sport als basisoptie in 2A.

In de tweede en in de derde graad organiseren we binnen VLOT! geen sportrichting. Indien jouw zoon zich dus na de eerste graad verder wil verdiepen in sport, dan zal de school samen met jou en jouw zoon op zoek gaan naar de best passende vervolgopleiding in een nieuwe school.