VLOT! en KaBaO investeren samen 6.000.000 euro in nieuwbouwproject

In de vrije Lokerse scholen is er de laatste maanden heel wat in beweging. Sinds augustus 2017 zijn de directies en de Raad van Bestuur van onze VLOT!-scholengroep in Lokeren onophoudelijk en intens bezig met twee processen die tegelijkertijd de toekomst van VLOT! uitmaken. Enerzijds kondigde de overheid eind juni 2017 een onderwijsvernieuwing aan tegen 1 september 2018 (ondertussen stelde Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits deze datum uit naar 1 september 2019). Anderzijds gaven de verschillende campussen van de scholengroep op het einde van het schooljaar 2017 aan dat de groei van VLOT! de nodige aandacht voor infrastructuur vraagt en dit op alle campussen.

 

VLOT! gaat dus in dit kader twee uitdagingen aan: ze zal een antwoord moeten bieden op de nakende vernieuwingen binnen het secundair onderwijs en ze wil deze op een duurzame wijze binnen een eigentijdse en moderne infrastructuur implementeren.

 

De hervorming van het secundair onderwijs beoogt een uitstel van de studiekeuze van de leerling door een verbreding van de eerste graad die maximaal de keuze voor de tweede graad ondersteunt. Hierbij moeten zo veel als mogelijk de ‘schotten’ tussen de richtingen en onderwijsvormen verdwijnen met een bijzondere aandacht voor STEM-richtingen en –vakken.

 

Dat het VLOT!-verhaal aanslaat, bewijst de jaarlijkse stijging van het leerlingenaantal. Op 5 jaar tijd kent de scholengroep een stijging van ongeveer 300 leerlingen. VLOT! verwacht dat dezelfde tendens zich de komende 5 schooljaren verderzet. De twaalfjarigen blijven meer en meer in Lokeren om hun studies secundair onderwijs aan te vatten en dat is natuurlijk goed nieuws voor deze mooie onderwijsstad.

 

Met de keuze van VLOT! voor een eerstegraadsschool in het centrum van Lokeren en in Eksaarde wil ze met het oog op een optimale studiekeuze voor iedere leerling in Lokeren een brede waaier van kwalitatieve keuzemogelijkheden aanbieden op eenzelfde locatie met een aangepaste organisatie in een eigentijdse infrastructuur.

 

Het infrastructureel masterplan van de scholengroep gaat echter nog heel wat verder. Het schoolbestuur, de directies en de stafdiensten brachten de voorbije maanden de bestaande infrastructuur op elke campus in kaart en hieruit vloeide een masterplan infrastructuur voort met investeringen in alle campussen. We sommen even op:

 

-> VLOT! bouwt een eerstegraadsschool op de site van de H. Hartlaan.

-> In campus Sint-Teresiacollege te Eksaarde zal de eerste graad eveneens uitbreiden. Dit betekent dat er een A- stroom ook een B-stroom komt. Bovenop deze eerste graad komt een tweede graad met zowel aso- als tso-richtingen. De bestaande infrastructuur wordt verder gerenoveerd. Bovendien voorziet de scholengroep in een uitbreiding door de aankoop van Huis 17 en investeert de campus in een splinternieuwe bus die leerlingen thuis ophaalt en naar school brengt.

-> In campus Sint-Laurentius start men nog deze maand met het bouwen van zes nieuwe klaslokalen.

-> Campus Sint-Lodewijkscollege moderniseert het komende schooljaar de bestaande infrastructuur en zet in op de verfraaiing van de recreatieruimtes voor de leerlingen.

 

 

Het nieuwbouwproject voor de eerste graad op de site van de H. Hartlaan komt er dankzij een huursubsidiedossier dat VLOT! en KaBaO samen indienden en waaronder veel participanten hun schouders zetten. Dit dossier voor het nieuwbouwproject van de eerstegraadsschool en het nieuwbouwproject van KaBaO werd goedgekeurd in juli jongstleden. De bestaande gebouwen op de site zullen ofwel gesloopt ofwel gerenoveerd worden.

 

Op dit moment stellen VLOT! en KaBaO hun accommodatie reeds ter beschikking van externen: de sporthallen van VLOT! staan buiten de schooluren ter beschikking van de sportclubs van de stad Lokeren en het terrein van de lagere school OLVC wordt in de vakantie ter beschikking gesteld voor speelpleinwerking.

 

De toekomst van het jong talent in Lokeren is alvast gegarandeerd.

 

 

Hieronder enkele beelden van de toekomstige eerstegraadsschool, met dank aan Abscis.

Terug naar overzicht